Lekskolan Sockan                               

Är ett litet privat daghem i Södrik med en åldersintegrerad grupp för 1-5 åringar,med högst 14 barn och 3 vuxna.

Esbo stad köper dagvårdsplatserna, vilket betyder att ansökan görs på
stadens egna blanketter och dagvårdsavgiften är den samma som i stadens
egna daghem.

Vi följer Esbos plan för småbarnspedagogik och går till Mulleskogen
Maten kommer från HSIS Catering i Domsby.

Info:
- Öppet kl. 7–17
- Verksamhetens bedrivs av Ungdomsföreningen Södrik Svenskar rf.
- Föreståndare Marianne Virkama
- Adress: Kirstivägen 1 B 02760 Esbo
- Tel. 0505494795, 09 8056104

Du kan följa oss på FB