Södrik Svenskar rf. Ungdomsföreningen 2020 

Ordförande  Liselott Olkkonen

lotta.olkkonen[a]hotmail.com

Viceordförande  Nina Kilpeläinen

nkilpelainen[a]gmail.com

Ledamot Frida Ahtokari-Lummi

frida.ahtokari[a]helsinki.fi

Ledamot Julia Lydén

julia.lyden[a]gmail.com

Ledamot Mikko Kyllönen

mikko.kyllonen[a]iki.fi

Skattmästare Anita Lindström/Figurecraft

anita[a]figurecraft.fi

Sekreterare Marianne Virkama

marianne.virkama[a]lekskolansockan.fi

 

Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsplan 2020
Medlemsblankett