Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f 

Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. (SöSv) grundades år 1977. Föreningens syfte är att i Södrik med omnejd samla svenska barn, ungdomar, deras föräldrar och andra vuxna till meningsfull samvaro under deras fritid. För detta ändamål anordnar föreningens kurser, klubbverksamhet, föredrag, diskussioner, utfärder, och andra evenemang. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att, utan vinst, äga och upprätthålla daghemmet Lekskolan Sockan, som grundades 1981.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga för verksamheten födvändig fast och lös egendom samt, med behövligt tillstånd, arrangera loppmarknader och penninginsamlingar.

Verksamhetsplanen för år 2023 kan du bekanta dig med här. Verksamhetsberättelsen 2022 kan du läsa här

Vill du bli medlem i Södrik Svenskar och få regelbunden information om möten, klubbar, kurser, temakvällar, utfärder och Lekskolan Sockan? Fyll då i medlemsblanketten och lämna in den till Lekskolan Sockan.  

Aktuellt


Vårmöte 2024

Välkommen på föreningens vårmöte tisdagen den  19.3.2024 kl. 18.00 på Lekskolan Sockan, Kirstivägen 1 B.
Stadgeenliga ärenden, efteråt diskussion om Ungdomsföreningen Södrik Svenskae r.f:s framtid.
 

Medlemsavgiften 2024

Hoppas Du också i år har betalat medlemsavgiften. Den är 20,00 € för hela familjen, kontonumret är Ålandsbanken FI86 6601 0001 0476 61.


Styrelsen 2024
 

Ordförande
Nina Kilpeläinen, nkilpelainen[a]gmail.com

Vice ordförande
Frida Ahtokari-Lummi, frida.ahtokari[a]gmail.com

Ledamot och EBUF representant
Julia Lydén, julia.lyden[a]gmail.com

Ledamot
Toni Ainamo

Ledamot
Marie Berglund

Ledamot
Riina Nyberg

Ledamot
Hanna Sayilir

Skattmästare 
Anita Lindström/Figurecraft, anita[a]figurecraft.fi

Sekreterare
Marianne Virkama, marianne.virkama[a]lekskolansockan.fi

Aktuellt