Lekskolan Sockan

Vi är ett litet privat daghem i Södrik med en åldersintegrerad grupp för 1–5-åringar, med högst 14 barn och 3 vuxna.

Esbo stad köper dagvårdsplatserna, vilket betyder att ansökan görs på
stadens egna blankett och dagvårdsavgiften är den samma som i stadens egna daghem. 

Vi följer Esbos plan för småbarnspedagogik

Maten kommer från HSIS Catering i Domsby.

Info:
- Öppet kl. 7–17
- Verksamheten bedrivs av Ungdomsföreningen Södrik Svenskar rf.
- Föreståndare Marianne Virkama
- Adress: Kirstivägen 1 B, 02760 Esbo
- Tel. 050 549 4795, 09 805 6104
- E-post: lekskola@lekskolansockan.fi
 

 
Du kan följa oss på Facebook och Instagram!